» Xəbərlərin siyahısı: 12.06.2023

“Mehriban xanımın analıq qayğısı həyatımda silinməz izlərdir.. .”

“Mehriban xanımın analıq qayğısı həyatımda silinməz izlərdir.. .”

Mehriban xanım Əliyeva xalqın sevgisini öz gərgin fəaliyyəti, vətəndaşlara qayğıkeş münasibətilə qazanıb. Onun obrazında dünya Azərbaycanda dövlətin hərtərəfli inkişafında qadınların danılmaz rolunun, bu ölkədə qadına verilən dəyərin, bu xalqın qadınlarının mərdlik və şücaətinin şahidi olub. Onun