» Xəbərlərin siyahısı: 02.09.2022

Milli dövlətçilikdə yeni nəfəsin başlanğıcı

Milli dövlətçilikdə yeni nəfəsin başlanğıcı

SSRİ - nin dayaqlarının sarsıldığı bir dövrdə keçmiş İttifaq miqyasında baş alan hərc - mərclik ölkələrin daxili həyatına da sirayət etmişdi və idarəetmə potensialı aşağı olan respublikalarda çox mürəkkəb siyasi - hüquqi kataklizmlər cərəyan etməkdə idi. Belə bir mürəkkəb dövrdə, 1991-ci ilin