» Xəbərlərin siyahısı: 01.08.2023

62 ildir yol gedir…

62 ildir yol gedir…

Elə alimlər var ki, xidmətlərindən xəbərsiz olduğumuz üçün onların haqqında heç bir məlumatımız olmur, sanki kölgədə qalıblar. Bunun da səbəbi yəqin ki, “sehirli güzgüdə” tez-tez görünməməkdəndir.