» Xəbərlərin siyahısı: 21.04.2022

"... Azərbaycan dili də Azərbaycan  xalqının milli sərvətidir"

"... Azərbaycan dili də Azərbaycan xalqının milli sərvətidir"

Hər bir xalqın milli varlığını, kimliyini təsdiq edən ən mötəbər dəyər ilk növbədə onun doğma ana dilidir. Bir xalqın dili, millətin özünəməxsusluğunu, tarixi keçmişi və mədəniyyətini, dünyagörüşünü özündə daşıyan, əsrlərdən-əsrlərə çatdıran əvəzsiz milli sərvətdir.