» Xəbərlərin siyahısı: 23.09.2023

Siyasi mədəniyyətdən uzaq...

Siyasi mədəniyyətdən uzaq...

Köhnə ənənəsinə sadiq qalan radikal müxalifət partiyalarının bütün digər hadisə və proseslərdə, qərarların qəbulu məsələlərində olduğu kimi “Siyasi partiyalar haqqında” Qanunun qəbulu, onun icra mexanizmi, bu qanunun cəmiyyətimizə və dövlətimizə verəcəyi töhfələr barədə etiraflar etmək əvəzinə,