» Xəbərlərin siyahısı: 16.02.2023

Acı tale /Hekayə\

Acı tale /Hekayə\

Soyuq bir qış səhəri idi. Kənd camaatı evlərində odun sobasının qırağında oturub qızınırdı. Çöldə tək-tük insan gözə dəyirdi, onlar da işə tələsirdilər. Qışın sərt keçməsi insanların qayğısını artırmışdı. Odun - ocaq dərdi çəkənlər çox idi. Qonşular bir yerə toplaşır, dərdləşir, dolanışıqlarının