Xəbərlərin siyahısı: 07.06.2022 » Yerli İnformasiya Agentliyi
» Xəbərlərin siyahısı: 07.06.2022

Tarixi qardaşlıq və müttəfiqlik nümunəsi

Tarixi qardaşlıq və müttəfiqlik nümunəsi

Müasir dünyada çox az dövlət vardır ki, onların xalqları Azərbaycan və Türkiyə xalqlarının bir-birinə yaxınlığı, bağlılığı qədər doğma olsunlar. Bu bağlılığı şərtləndirən təkcə dil, din və milli-mədəni kimlik amilləri deyil, həm də ortaq tarix, coğrafi yaxınlığı və heç şübhəsiz uzun əsrlərdir